NES Hall of Fame

Duck Hunt: +100000 puntos 
Pinball: 71260 puntos
Super Mario Bros.: 155700 puntos
Balloon Fight: 43150 puntos
Mario Bros.: 35470 puntos
Mike Tyson's Punch Out!!: 30170 puntos
Tetris: 36911 puntos
Super Mario Bros. 3: 203960 puntos
Dr. Mario: 21300 puntos